Zespół

Agnieszka Bogna Steckiewicz

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Stypendystka programu LLP-Erasmus na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria). Ukończyła Letnią Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Michigan State University oraz podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach adwokackich i radcowskich w Warszawie, w tym w Międzynarodowej Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel w Departamencie Prawa Nieruchomości. Praktykowała także w dziale prawnym w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Posiada znaczące doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach przed sądami powszechnymi, w szczególności w procesach odszkodowawczych.

Biegle włada językiem angielskim. Posługuje się również językiem niemieckim i rosyjskim

Katarzyna Effort-Szczepaniak

Adwokatka

Adwokat i stały mediator wpisany na listę Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi.

Praktykę indywidualną prowadzi od 2011r. Zajmuję się obsługą podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw z branży budowlanej i nieruchomości, współpracowała przy obsłudze jednego z wiodących przedsiębiorstw przesyłowy, prowadzi także sprawy cywilne: rozwody, podziały majątku, sprawy spadkowe.

Mediator zajmująca się mediacjami z zakresu własności przemysłowej: znaki towarowe, wzory przemysłowe, nieuczciwa konkurencja a także prawo autorskie.

Mariusz Sidor

Adwokat

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jest aplikantem adwokackim II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w biurze syndyka oraz w kancelariach adwokackich w Warszawie, gdzie zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Jego obszar zainteresowań obejmuje również sprawy odszkodowawcze z tytułu błędów medycznych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych oraz w sprawach odszkodowawczych.

Posługuje się językiem angielskim.

Adrian Zagórski

Aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. W trakcie studiów pełnił funkcję koordynatora sekcji prawa karnego w Studenckiej Poradni Prawnej swojej uczelni. Brał udział w krakowskim projekcie street law oraz w konferencjach i symulacjach rozpraw.

Od 2020 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kilku wydziałach Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i biurze prawnym Poczty Polskiej S.A.

Jego obszar zainteresowań obejmuje prawo karne, prawa autorskiego i prawa mediów.

Maciej Stępień

Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2020 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie studiów udzielając nieodpłatnych porad prawnych w ramach studenckiego punktu informacji prawnej „Kliniki Prawa” Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto aktywnie uczestniczył w życiu uczelni poprzez udział w symulacjach rozpraw, konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach adwokackich i radcowskich, a także w administracji publicznej. Posiada doświadczenie w obsłudze osób indywidualnych, podmiotów gospodarczych, oraz podmiotów publicznych.