Zespół

  • ZESPÓŁ

Agata Stajer

Adwokatka

Absolwentka europeistyki i prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Część studiów odbyła na włoskiej uczelni Università degli Studi di Padova. Od 2013 roku jest członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach adwokackich w Warszawie i Gdańsku, a także podczas praktyk w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Odbyła staż w Radzie Europy, którego owocem jest prowadzenie międzynarodowych szkoleń z zakresu edukacji na rzecz praw człowieka.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa pracy. Zajmuje się także sprawami odszkodowawczymi oraz sprawami z zakresu prawa oświatowego. Jej obszar zainteresowań obejmuje również prawo europejskie i prawa człowieka.

Członkini międzynarodowych organizacji działających w obszarze praw człowieka, takich jak Youth Peace Ambassadors Network oraz Legal Experts Advisory Panel – europejskiej sieci prawników stworzonej w ramach organizacji Fair Trials International i działającej na rzecz poszanowania prawa do sprawiedliwego procesu.

Biegle włada językiem angielskim oraz włoskim, w stopniu komunikatywnym językiem francuskim.

Agnieszka Bogna Steckiewicz

Adwokatka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Stypendystka programu LLP-Erasmus na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria). Ukończyła Letnią Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Michigan State University oraz podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach adwokackich i radcowskich w Warszawie, w tym w Międzynarodowej Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel w Departamencie Prawa Nieruchomości. Praktykowała także w dziale prawnym w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Posiada znaczące doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach przed sądami powszechnymi, w szczególności w procesach odszkodowawczych.

Biegle włada językiem angielskim. Posługuje się również językiem niemieckim i rosyjskim.

Katarzyna Effort-Szczepaniak

Adwokatka

Adwokat i stały mediator wpisany na listę Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi.

Praktykę indywidualną prowadzi od 2011r. Zajmuję się obsługą podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw z branży budowlanej i nieruchomości, współpracowała przy obsłudze jednego z wiodących przedsiębiorstw przesyłowy, prowadzi także sprawy cywilne: rozwody, podziały majątku, sprawy spadkowe.

Mediator zajmująca się mediacjami z zakresu własności przemysłowej: znaki towarowe, wzory przemysłowe, nieuczciwa konkurencja a także prawo autorskie.

Mariusz Sidor

Adwokat

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jest aplikantem adwokackim II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w biurze syndyka oraz w kancelariach adwokackich w Warszawie, gdzie zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Jego obszar zainteresowań obejmuje również sprawy odszkodowawcze z tytułu błędów medycznych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych oraz w sprawach odszkodowawczych. Posługuje się językiem angielskim.

Ewa Zubrzycka

Aplikantka adwokacka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwerytetu w Białymstoku. Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie od 2017 r.

Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, uczestniczka wielu konferencji naukowych w Polsce i za granicą. Ukończyła Letnią Szkołę Prawa Rosyjskiego na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas kilkuletniej praktyki w Sądzie Rejonowym w Białymstoku oraz w kancelariach adwokackich w Warszawie.

W ramach swojej praktyki zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, egzekucyjnego oraz prawa karnego. Jej obszar zainteresowań obejmuje również prawo medyczne i prawo cudzoziemców. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.

Biegle włada językiem rosyjskim.

Adrian Zagórski

Aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. W trakcie studiów pełnił funkcję koordynatora sekcji prawa karnego w Studenckiej Poradni Prawnej swojej uczelni. Brał udział w krakowskim projekcie street law oraz w konferencjach i symulacjach rozpraw.

Od 2020 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kilku wydziałach Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i biurze prawnym Poczty Polskiej S.A.

Jego obszar zainteresowań obejmuje prawo karne, prawa autorskiego i prawa mediów.

Sylwia Serafin

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Świadczy usługi prawne związane z zakresu ochrony danych osobowych. Współpracuje z zewnętrznymi firmami wdrażając w sposób indywidualny wymogi prawne wymagane przez przepisy RODO. Do jej obowiązków należy m. in. przygotowywanie, opiniowanie regulaminów i umów dotyczących ochrony danych osobowych. Bierze udział w procesie przygotowywania obowiązujących procedur wewnętrznych oraz w opracowaniu i aktualizacji dokumentacji, dotyczącej ochrony danych osobowych.  

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Alcala w Madrycie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „Ochrona Danych Osobowych i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Aktualnie, jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku „Doradztwo, Audyt i Zarządzanie Systemem Jakości” na Uczelni IMF Business School w Madrycie. 

Pierwszą praktykę zawodową odbyła w Trybunale Ekonomiczno-Administracyjnym w Madrycie, nabierając doświadczenia zawodowego oraz rozwijając wiedzę zdobytą na studiach. Posługuje się biegle językiem hiszpańskim. Umiejętność tą rozwijała w międzynarodowej korporacji oraz w kancelarii przy tłumaczeniu dokumentacji sądowej, wyroków oraz opinii prawnych.