zespół

  • ZESPÓŁ

Agata Stajer

Adwokatka

Absolwentka europeistyki i prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Część studiów odbyła na włoskiej uczelni Università degli Studi di Padova. Od 2013 roku jest członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach adwokackich w Warszawie i Gdańsku, a także podczas praktyk w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Odbyła staż w Radzie Europy, którego owocem jest prowadzenie międzynarodowych szkoleń z zakresu edukacji na rzecz praw człowieka.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa pracy. Zajmuje się także sprawami odszkodowawczymi oraz sprawami z zakresu prawa oświatowego. Jej obszar zainteresowań obejmuje również prawo europejskie i prawa człowieka.
Członkini międzynarodowych organizacji działających w obszarze praw człowieka, takich jak Youth Peace Ambassadors Network oraz Legal Experts Advisory Panel – europejskiej sieci prawników stworzonej w ramach organizacji Fair Trials International i działającej na rzecz poszanowania prawa do sprawiedliwego procesu.
Biegle włada językiem angielskim oraz włoskim, w stopniu komunikatywnym językiem francuskim.

Agnieszka Bogna Steckiewicz

Adwokatka

Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 roku. Adwokat od 2017 roku. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Stypendystka programu LLP-Erasmus na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria). Ukończyła Letnią Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Michigan State University oraz podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich w Warszawie, w tym w Międzynarodowej Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel w Departamencie Prawa Nieruchomości. Praktykowała także w dziale prawnym w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie medycznym, prawie zamówień publicznych i prawie gospodarczym. Posiada znaczące doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach przed sądami powszechnymi, w szczególności w procesach odszkodowawczych.
Biegle włada językiem angielskim. Posługuje się również językiem niemieckim i rosyjskim.

Katarzyna Effort-Szczepaniak

Adwokatka

Adwokat i stały mediator wpisany na listę Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi.
Praktykę indywidualną prowadzi od 2011r. Zajmuję się obsługą podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw z branży budowlanej i nieruchomości, współpracowała przy obsłudze jednego z wiodących przedsiębiorstw przesyłowy, prowadzi także sprawy cywilne: rozwody, podziały majątku, sprawy spadkowe.
Mediator zajmująca się mediacjami z zakresu własności przemysłowej: znaki towarowe, wzory przemysłowe, nieuczciwa konkurencja a także prawo autorskie.

Mariusz Sidor

Aplikant adwokacki

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jest aplikantem adwokackim II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w biurze syndyka oraz w kancelariach adwokackich w Warszawie, gdzie zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Jego obszar zainteresowań obejmuje również sprawy odszkodowawcze z tytułu błędów medycznych.
Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych oraz w sprawach odszkodowawczych.
Posługuje się językiem angielskim.

Marcin Seroka

Aplikant adwokacki

Absolwent studiów prawniczych na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.  W czasie studiów zainteresowania prawnicze rozwijał w Studenckiej Poradni Prawnej przy Akademii Leona Koźmińskiego w sekcjach prawa karnego oraz prawa cywilnego. Nadto aktywnie uczestniczył w pracach Koła Naukowego „Lege Artis”. Obecnie jest aplikantem adwokackim II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich w Warszawie, gdzie zajmował się  obsługą klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Przedmiot jego zainteresowań i praktyki zawodowej obejmuje problematykę prawa rodzinnego, prawa karnego oraz prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa spadkowego.

Wiktor Kopeć

Aplikant adwokacki

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Czynnie uczestniczył życiu naukowym uniwersytetu poprzez członkostwo w Kole Naukowym Spółek UMCS oraz Studenckim Kole Naukowym Prawa Podatkowego UMCS.  Obecnie jest aplikantem adwokackim II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich, radcowskich
i komorniczych w Lublinie oraz Warszawie, gdzie uczestniczył obsłudze prawnej klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy oraz reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi.