Zespół

  • ZESPÓŁ

Agata Stajer

Adwokatka

Absolwentka europeistyki i prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Część studiów odbyła na włoskiej uczelni Università degli Studi di Padova. Od 2013 roku jest członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach adwokackich w Warszawie i Gdańsku, a także podczas praktyk w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Odbyła staż w Radzie Europy, którego owocem jest prowadzenie międzynarodowych szkoleń z zakresu edukacji na rzecz praw człowieka.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa pracy. Zajmuje się także sprawami odszkodowawczymi oraz sprawami z zakresu prawa oświatowego. Jej obszar zainteresowań obejmuje również prawo europejskie i prawa człowieka.
Członkini międzynarodowych organizacji działających w obszarze praw człowieka, takich jak Youth Peace Ambassadors Network oraz Legal Experts Advisory Panel – europejskiej sieci prawników stworzonej w ramach organizacji Fair Trials International i działającej na rzecz poszanowania prawa do sprawiedliwego procesu.

Biegle włada językiem angielskim oraz włoskim, w stopniu komunikatywnym językiem francuskim.

Agnieszka Bogna Steckiewicz

Adwokatka

Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 roku. Adwokat od 2017 roku. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Stypendystka programu LLP-Erasmus na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria). Ukończyła Letnią Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Michigan State University oraz podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich w Warszawie, w tym w Międzynarodowej Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel w Departamencie Prawa Nieruchomości. Praktykowała także w dziale prawnym w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie medycznym, prawie zamówień publicznych i prawie gospodarczym. Posiada znaczące doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach przed sądami powszechnymi, w szczególności w procesach odszkodowawczych.
Biegle włada językiem angielskim. Posługuje się również językiem niemieckim i rosyjskim.

Katarzyna Effort-Szczepaniak

Adwokatka

Adwokat i stały mediator wpisany na listę Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi.
Praktykę indywidualną prowadzi od 2011r. Zajmuję się obsługą podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw z branży budowlanej i nieruchomości, współpracowała przy obsłudze jednego z wiodących przedsiębiorstw przesyłowy, prowadzi także sprawy cywilne: rozwody, podziały majątku, sprawy spadkowe.
Mediator zajmująca się mediacjami z zakresu własności przemysłowej: znaki towarowe, wzory przemysłowe, nieuczciwa konkurencja a także prawo autorskie.

Mariusz Sidor

Adwokat

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w biurze syndyka oraz w kancelariach adwokackich w Warszawie, gdzie zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

Specjalizuje się w zakresie prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, obsługą podmiotów gospodarczych oraz obsługą jednostek budżetowych samorządu terytorialnego . W Kancelarii zajmuje się ochroną danych osobowych z uwzględnieniem regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych oraz w sprawach odszkodowawczych.

Posługuje się językiem angielskim.

Joanna Wiśniewska – Najgebauer

Adwokatka

Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 roku. Adwokat od 2017 roku. Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2010 roku Radna m.st. Warszawy. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Koordynator Działu Prawnego Panorama Firm Sp. z o.o.

Świadczy pomoc prawną, w szczególności polegającą na udzielaniu porad, sporządzaniu opinii prawnych, doradztwa w zakresie zagadnień korporacyjnych związanych z organizacją i funkcjonowaniem spółki oraz działów prawnych, reprezentuje klientów w sporach  sądowych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie gospodarczym.

Marcin Seroka

Aplikant adwokacki

Absolwent studiów prawniczych na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.  W czasie studiów zainteresowania prawnicze rozwijał w Studenckiej Poradni Prawnej przy Akademii Leona Koźmińskiego w sekcjach prawa karnego oraz prawa cywilnego. Nadto aktywnie uczestniczył w pracach Koła Naukowego „Lege Artis”. Obecnie jest aplikantem adwokackim II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich w Warszawie, gdzie zajmował się  obsługą klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Przedmiot jego zainteresowań i praktyki zawodowej obejmuje problematykę prawa rodzinnego, prawa karnego oraz prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa spadkowego.

Ewa Zubrzycka

Aplikantka adwokacka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie od 2017 r.

Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, uczestniczka wielu konferencji naukowych w Polsce i za granicą. Ukończyła Letnią Szkołę Prawa Rosyjskiego na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas kilkuletniej praktyki w Sądzie Rejonowym w Białymstoku oraz w kancelariach adwokackich w Warszawie.
W ramach swojej praktyki zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, egzekucyjnego oraz prawa karnego. Jej obszar zainteresowań obejmuje również prawo medyczne i prawo cudzoziemców. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.

Biegle włada językiem rosyjskim.